kärkiyritykset

Tavoitteenamme on luoda kestäviä ja menestyksekkäitä ja pitkäaikaisia kasvutarinoita yhdessä kärkiyritystemme kanssa. Yhteistyön lähtökohtana ovat avoimuus, luottamus sekä yhteinen päämäärä.

once mining

Once Miningin tehtävänä on yhdistää sähköinfrastruktuuri ja teollinen lämmöntuotanto Bitcoinin aikakauteen.

Sijoitusvuosi

2022

3D Talo

3D Talo tuottaa korkeatasoisia ohjelmistoja ja palveluita virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden valjastamiseksi hyötykäyttöön. Yritys tarjoaa myös erilaisten ympäristöjen laserkeilausta, fotogrammetriaa ja 360-kuvausta. Yrityksen päätuote on Design Space -SaaS ohjelmisto, jolla 3D suunnitelmat muutetaan virtuaalitodellisuuteen maantieteellisesti monisijaintista kollaboraatiota, jatkosuunnittelua ja visuaalista tarkastelua varten. Yrityksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti globaaleja teollisia toimijoita ja yrityksen teknologia sekä palvelut ovat käytössä jo ympäri maapalloa.

Sijoitusvuosi

2019

Liikevaihto

1,3 M€

Työntekijät

30

Elcoline Group

Elcoline Group on vuonna 2002 perustettu teollisuuden kunnossapitoalan yritys, jonka asiakkaita ovat kansainväliset teollisuusyritykset. Yritys työllistää tänä päivänä noin 500 urakointi- ja kunnossapitoalan ammattilaista sopimuskohteissa ympäri maapalloa. Elcoline Groupin päivittäistä toimintaa ohjaa kunnianhimoinen tavoite: ensiluokkainen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys.

Sijoitusvuosi

2008

Liikevaihto
(2020 pro forma)

50 M€

Työntekijät

500