Kuopion alueen kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi Jere Räisänen

Kuopion alueen kauppakamarin jäsenistö valitsi syyskokouksessaan viime vuoden lopulla uudeksi puheenjohtajakseen Jere Räisänen.

Räisänen tunnetaan Moose Industriesin lisäksi varkautelaisen Elcoline Group Oy:n toisena perustajana ja hallituksen puheenjohtajana. Räisänen oli 19-vuotias perustaessaan Elcolinen yhtiökumppaninsa kanssa. Elcoline on kasvanut vuosien aikana 50 miljoonan euron liikevaihtoon ja työllistää tällä hetkellä noin 500 henkeä.

Kauppakamarin hallituksessa aiemmin vaikuttanut Räisänen kiittää väistyvää puheenjohtaja Mikko Laakkosta pohjatyöstä, jonka päälle on hyvä rakentaa uutta.

”Varsinkin tänä vuonna kauppakamarin työ ei ole ollut helppoa, sillä maailma ja talouselämä ovat olleet melkoisen epätavallisissa tunnelmissa. Samassa viitekehyksessä toimitaan vielä lähitulevaisuudessakin. Toisaalta näköpiirissä on hyviäkin asioita. Eteenpäin mennään”, Räisänen pohtii.

Vaikka Räisänen korostaa kaiken yritystoiminnan tärkeyttä, tuntuu kasvuyrityksiin panostaminen hänestä luontaiselta painopistealueelta.

”Kasvuyritykset ovat niitä paikkoja, joissa määrällisesti iso osa työpaikoista syntyy. On tärkeää luoda yrityskenttään sellaiset olosuhteet, että yritykset voivat menestyä, kasvaa ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia alueelle”, Räisänen ajattelee.

Kauppakamarissa panostetaan jatkossa entistä enemmän yritysten kasvuedellytysten parantamiseen ja vientiyritysten määrän kasvattamiseen.

Kauppakamarille tärkeään vaikuttamistyöhön Räisänen kokee tuovansa yrityselämän näkökulmaa:

”Yrityselämän ääntä tulee viedä päättäjille. On tärkeä ymmärtää mitkä asiat liiketoimintaympäristössä ovat tärkeitä yrityksille ja yrittäjille ja panostaa oikeiden valittujen asioiden eteenpäin viemiseen yhdessä. Tämä onnistuu vain aktiivisen vuoropuhelun kautta. Kauppakamarin yksi rooli voisi olla tulevaisuudessa yrityksille entistä vahvemmin kasvun kumppani, joka omalta osaltaan sparraa ja raivaa esteitä kasvun tieltä.”

Viimeisimmät uutiset

Elcoline Group, yrityskaupat

Teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava Elcoline Group vauhdittaa kasvuaan ostamalla voimalaitoskattiloiden valmistus-, asennus-, ja kunnossapitotöihin erikoistuneen SVS Supervise Service Oy:n.

Lue artikkeli