Moose Industries

MOOSE INDUSTRIESIN tarina

Sarviemme kärjet edustavat kohdeyrityksiämme. Tehtävämme on saada sarvemme ja nämä kärkiyrityksemme kasvamaan ja menestymään. 

Tuemme kärkiyrityksiämme osaamisellamme, verkostoillamme ja Moose Industriesin kehittämillä ja kuvaamilla monistuvilla toimintakonsepteilla. Moose Indistries keskittyy kohde- ja kärkiyrityksiin, jotka tuottavat teknologiaa- ja /tai palveluita teollisuusyrityksille. 

Yhdessä rakennamme kasvua ja kestävää tulevaisuutta. 

Omistajakumppanina menestystarinoita rakentamassa

Moose Industries tarjoaa kasvun ja kehityksen palveluita suomalaisille ja kansainvälisille kasvuhakuisille pk-yrityksille, joilla on skaalautuva liiketoimintamalli. Olemme toimineet vuodesta 2008 lähtien yritysten aktiivisena omistaja- ja kehityskumppanina sekä johdon sparraajana.

Moose Industriesin vahvan ydintiimin muodostavat yhtiön kehityksessä päivittäin mukana olevat Partnerit sekä pitkän työuran yrityselämässä tehneet kokeneet ammattilaiset. Yhdessä omaamme vahvan näytön merkittävästä arvonluonnista globaaleissa liiketoiminnoissa.

Ratkaisuja kasvun ja kehityksen haasteisiin

Pitkäjänteinen omistajuus mahdollistaa merkittävät ja kestävät kehitysaskeleet kohdeyhtiöissä. Moose Industries tukee kohdeyritysten kehitystä ja kasvua tarjoamalla strategisia ja operatiivisia tukitoimintoja ja tietotaitoa.

Moose Industries keskittyy rajalliseen määrään kohdeyrityksiä. Tämä mahdollistaa omistautuneen tiimin ja syvällisen toimialaymmärryksen rakentamisen kullekin yritykselle. Moose Industries tukee kohdeyrityksiä aktiivisesti hallitus- ja johtoryhmätyön konseptoinnissa ja kehittämisessä, strategian kehitystyössä, hankesuunnitelmien ja hakemusten kanssa sekä yrityksen rahoitusratkaisuissa.

Tuemme kohdeyrityksiämme Moose Industriesin kehittämillä ja kuvaamilla monistuvilla toimintakonsepteilla, kuten esimerkiksi johtoryhmätyö, hallitustyö ja yrityksen hallintoprosessit.

Toimintamalli

Moose Industries on kehityskumppani ja aktiivinen omistaja, jonka tavoitteena on rakentaa pitkällä aikavälillä menestyviä kasvuyrityksiä valikoiduilla toimialoilla. Lähdemme selektiivisesti mukaan hankkeisiin, joissa tiedämme pystyvämme tuottamaan lisäarvoa. 

Kohdeyritystemme keskimääräinen vuotuinen kasvu on lähes 50 prosenttia. Meiltä löytyy kokemusta kasvuyrityksen rakentamisesta täysin perustuksista yli 500 henkeä työllistäväksi konserniksi. Haluamme olla mukana luomassa ja mahdollistamassa tällaisia onnistumisia.

Vastuullisuus

Moose Industriesin periaatteiden mukaisesti vastuullisen ja kestävän kehityksen painottaminen on lähtökohta aidolle ja pitkäjänteiselle arvonluonnille. Osana vastuullisuutta korostamme toiminnassamme läpinäkyvyyttä.