PALVELUT

Palvelut kohdeyrityksille sekä projektiasiakkaille

Johtoryhmä- / toimitusjohtaja konseptointi ja kehittäminen sekä henkilöiden sparraukset ja valmennukset

Hallitustyön konseptointi ja kehittäminen

Kasvun rahoittaminen / Sijoittaminen kohdeyhtiöihin

Strateginen suunnittelu ja strategiatyön tuki:

  • Strategiatyön fasilitointi
  • How to win & where to play analyysit
  • Valittujen markkinoiden syväanalyysit (asiakkaat, kilpailijat, markkinapositiointi)
  • Action planning

Ely & Business Finland hankesuunnittelu ja hankehakemukset

Myynti- ja markkinastrategiat

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

M&A asiantuntijapalvelut