PALVELUT

Palvelut kohdeyrityksille sekä projektiasiakkaille

Johtoryhmä- / toimitusjohtajatyön konseptointi ja kehittäminen sekä henkilöiden sparraukset ja valmennukset

Hallitustyön konseptointi ja kehittäminen

Kasvun rahoittaminen / Sijoittaminen kohdeyhtiöihin

 

Strateginen suunnittelu ja strategiatyön tuki:

    • Strategiatyön fasilitointi
    • How to win & where to play analyysit
    • Valittujen markkinoiden syväanalyysit (asiakkaat, kilpailijat, markkinapositiointi)
    • Action planning

 

Ely & Business Finland hankesuunnittelu ja hankehakemukset

Myynti- ja markkinastrategiat

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

M&A asiantuntijapalvelut